Tietosuojakäytäntö

Verkkokauppa petkiss.me kotisivulla 3130768-9 Y-tunnus  käsittelee asiakkaan toimittamia henkilötietoja, jotka täyttävät ja vahvistavat käyttöehtojen, sähköisten tilausten ja toimitusten käsittelyn sekä tarvittavan tiedonvälityksen lain edellyttämän ajan kuluessa.

Tietosuojaseloste

(EU:N YLEINEN TIETOSUOJA-ASETUS 2016/679, GDPR, 12-14 ART.)

Tämä asiakirja on laadittu informoimaan Sinua henkilötietojesi käsittelystä Rekisterinpitäjän yhteystiedot Pet Kiss Me Oy Rekisteri, jota tämä seloste koskee

 • Asiakasrekisteri, joka sisältää seuraavat henkilötietoryhmät:
 • omistajan tunnistamis- ja yhteystiedot sekä laskutus- ja maksutiedot; sekä
 • tiedot asiakkaan omistamasta eläimestä 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

 • yhteydenpito eläimen omistajiin, laskutuksen järjestäminen sekä
 • suoramarkkinointi eläinten omistajille 

Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Henkilötietoja ei luovuteta säännöllisesti kenellekään tai mihinkään. Massamuotoisesti tai laajamittaisesti asiakasrekisterin, asiakkaan tai muidenkaan tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti eikä satunnaisesti kenellekään eikä mitään tarkoitusta varten, ellei laki sitä edellytä.

.Henkilötietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Emme siirrä henkilötietoja kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.

Asiakkaan henkilötietoja käsittelevät kolmannet osapuolet ovat Rekisterinpitäjän alihankkijoita. Näiden alihankkijoiden palvelut ovat välttämättömiä, jotta sopimus sähköisen tilauksen hankkimisesta ja käsittelystä Rekisterinpitäjän ja Asiakkaan välisessä sopimuksessa voidaan toteuttaa.

Rekisterinpitäjän alihankkijoita ovat:

 • Webnode AG (verkkokauppajärjestelmä);
 • Rahtiyhtiö;
 • Google Analytics (kotisivun analytiikka);

Henkilötietojen hävitys

Hävitämme asiakassuhteeseen liittyvät asiakirjat viimeistään 3 vuoden asiakassuhteen päättymisestä. Kirjanpitolainsäädännön mukaan säilytettävää aineistoa säilytämme kuitenkin aina lain vaatiman ajan.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on lähtökohtaisesti oikeus pyytää meiltä pääsy Sinua itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä.

Sinulla on oikeus halutessasi tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Lisätietoja osoitteesta: www.tietosuoja.fi

Henkilötietojen tallennuksen kesto

1. Rekisterinpitäjä tallentaa henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen Rekisterinpitäjän ja Asiakkaan välisestä sopimussuhteesta johtuvien oikeuksien ja velvoitteiden täyttämiseksi ja kolmen vuoden ajan sopimussuhteen päättymisen jälkeen;

2. Rekisterinpitäjän on poistettava kaikki henkilökohtaiset tiedot henkilötietojen säilyttämiseen tarvittavan ajan kuluttua.

Henkilötietojen vastaanottajat ja käsittelijät

Asiakkaan henkilötietoja käsittelevät kolmannet osapuolet ovat Rekisterinpitäjän alihankkijoita. Näiden alihankkijoiden palvelut ovat välttämättömiä, jotta sopimus sähköisen tilauksen hankkimisesta ja käsittelystä Rekisterinpitäjän ja Asiakkaan välisessä sopimuksessa voidaan toteuttaa.

Rekisterinpitäjän alihankkijoita ovat:

 • Webnode AG (verkkokauppajärjestelmä);
 • Rahtiyhtiö;
 • Google Analytics (kotisivun analytiikka);

Asiakkaan oikeudet

Asetuksen mukaisesti Asiakkaalla on oikeus:

1. oikeus tutustua henkilötietoihin;

2. oikeus henkilötietojen oikaisuun

3. oikeus henkilötietojen poistamiseen;

4. oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä;

5. oikeus tietojen siirrettävyyteen;

6. oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn kirjallisesti tai sähköpostitse osoitteeseen: [….];

7. oikeus esittää valitus valvontaviranomaiselle, jos epäillään Asetuksen rikkomista.

Henkilötietojen turvallisuus

1. Rekisterinpitäjä sitoutuu toteuttamaan kaikki tekniset ja organisatoriset varotoimet, jotka ovat tarpeen henkilötietojen suojaamiseksi.

2. Rekisterinpitäjä on tehnyt teknisiä varotoimenpiteitä tietojen tallennustilojen turvaamiseksi, erityisesti varmistanut pääsyn tietokoneelle salasanan avulla, käyttänyt virustentorjuntaohjelmistoa ja ylläpitänyt tietokoneita säännöllisesti.

Loppusäännökset

1. Tekemällä sähköisen tilauksen verkkosivustolla www.petkiss.me Asiakas vakuuttaa olevansa tietoinen kaikista henkilötietosuojaehdoista ja hyväksyy ne täysimittaisesti;

2. Asiakas hyväksyy nämä säännöt valitsemalla valintaruudun tilauskaavakkeessa;

3. Rekisterinpitäjä voi päivittää nämä Säännöt milloin tahansa. Uusi, päivitetty versio on julkaistava tällä verkkosivulla.